Ознаке

Дрво брест је показатељ здравља природе. Ка-да завлада равнотежа здравља брест расте и буја. Размножава се из семења и пањева. Он непогре-шиво региструје сваку промену и на њу се побуни својим здрављем.
Свако одступање од те равнотеже здравља и болести, брест осети први. Њега убијају велике промене и одступања. Први се разболи и умире, сушећи се од врха до корена.
Брест умире када се поремети здравље при-роде…

Корице  књиге М. Миленковића

Корице књиге М. Ниленковића

Извор: Милисав Миленковић: БОЛЕСТ БРСТОВА. – Прометеј, Нови Сад, 2008. – стр.146