Ознаке

,

Недавно је Народна библиотека „Вук Караџић“, у Крагујевцу, штампала књигу доктора и писца Алекдандра Б Лаковића „Дневник стихова : Есеји и прикази српске песничке продукције 2010 – 2012.

Детаљ предњих корица Лаковићеве књиге. СIР - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41.09-1 "19/20" ЛАКОВИЋ, Александар Б., 1955- ,, Дт1РКГан. Дневник стихова : есеји и прикази српске песничке  продукциј,е .2010-2012 / Александар Б. Лаковић. - Крагујевац : Народна библиотека Вук Караџић , 2014 (Крагујевац : Грид). - 247 стр.; 21 ст Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 239. ISBN 978-86-83007-41-7 а) Српска поезија - 20в-21в СОВISS.SR-ID 209816076

Детаљ предњих корица Лаковићеве књиге.
СIР – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41.09-1 „19/20“
ЛАКОВИЋ, Александар Б., 1955- ,
Дневник стихова : есеји и прикази српске песничке продукције .2010-2012 / Александар Б. Лаковић. – Крагујевац : Народна библиотека Вук Караџић , 2014 (Крагујевац : Грид). – 247 стр.; 21 ст
Тираж 300. – Белешка о писцу: стр. 239.
ISBN 978-86-83007-41-7
а) Српска поезија – 20в-21в СОВISS.SR-ID 209816076

Лаковић је, као вредни књижевни критичар, пропратио преко педесетак песничких књига, сврстаних по годинама објављивања у три целине. Књига може да заинтересује евентуалне радозналце да се упусте у читање немале песничке продукције споменутога периода.

Из Садржаја књиге

… Између стварности и истине
(Енес Халиловић, Песме из болести и здравља, Конрас, Београд, 2011) (148)

2012

„Интелектуални опажај“ света око нас
(Петар Цветковић, Капија, изабране и нове песме, Завод за уџбенике, Београд, 2012) (155)

Кад је песникиња „кула од слогова“
(Тања Крагујевић, Хлеб одружа, КОВ, Вршац, 2012) (159)

Упознавање себе и стварности
(Мирослав Максимовић, Цртање стварности, Народна библиотека „Стефан Првоненчани“, Краљево, 2012) (163)

„Кад тама једних гаси жижак светлости других“
(Јован Зивлак, Они су ушли у дом наш, Спомен-парк Крагујевачки октобар, Крагујевац, 2012) (167)

„Привид овдашњег затишја“
(Бојан Јовановић, Састојци времена, Друпггво Источник, Београд, 2012) (172)

„Лице и наличје… Пусте воденице“
(Белатукадруз, Моаrа раrаzita, Браничево, Пожаревац, 2012) (176)

О нама без нас, данас
(Радосав Стојановић, Песме последњег заноса, изабране и нове песме, Панорама, Приштина: Косовска Митровица, 2012) (183)

Игриво-иронична „корачница о нестајању“
(Петру Крду, Школа изгнанства, КОВ, Вршац, 2012) (186)

„Варљиви живот… Нешто врло неизвесно“
(Васа Павковић, У варљивом животу, КОВ, Вршац, 2012) (191)

Како се избавити од нас
(Ђорђо Сладоје, Златне олупине, СКЗ, Београд, 2012) (194)

„Место где је нада закаснила“
(Небојша Деветак, Као кад снег крвари, СКД „Просвјета“, Загреб, 2012) (197)

О „издаји права, живота, слободе и истине“
(Александар Лукић, Кукавичлук, Браничевско-стишка књижевна заједница: УКС: Библиотека „Србољуб Митић“; Петровац на Млави: Београд: Мало Црниће, 2012) (201)
246

(стр. 246. стр.)